Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Z činnosti

MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení

Dne 22. 3. 2012 proběhlo ve Zlíně vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení.

Mezilaboratorní zkoušky pořádané SČZL

Účast jednotlivých laboratoří na MPZ pořádaných SČZL.
Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit účast všech zúčastněných laboratoří na MPZ EA Mezilaboratorní porovnávání MT1 - Zkouška tahem kovů, nechť zúčastněné laboratoře dodatečně přihlásá svou účast na této MPZ.

MPZ JTC SČZL 23/2006 "Zkoušky tahem materiálu bez výrazné meze kluzu"

MPZ byly zahájeny v září 2006 a zakončeny v roce 2007. V prosinci 2007 se uskutečnil ve Zlíne seminář s předáním osvědčení účastníkům
 

Kurz pro personál zkušebních laboratoří

Ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava připravuje SČZL Kurz pro personál zkušebních laboratoří. Byli osloveni členové SČZL a podle zájmu bude kurz zahájen na počátku roku 2007.

Mezinárodní konference: Setkání odborníků v oblasti zkušebnictví

Ve dnech 12. - 14. září 2006 se uskutečnila ve Velkých Karlovicích mezinárodní konferenci Setkání odborníků v oblasti zkušebnictví.

Výroční konference SČZL 2005

Výroční konference SČZL se uskutečnila 3. června v Chrudimi. Na konferenci byla zvolena na dvouleté období nová Rada ve složení: RNDr. Radomír Čevelík, Ing. Jiří Fuchs, Ing. Ivan Fürbacher, CSc., Ing. Miroslav Hudec, CSc., Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc., Ing. Jaroslav Sedlařík, Ing. Josef Smetana, PhD., MBA, Ing. Miloslav Smetana, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Zasedání Rady SČZL

Na prvním zasedání nové Rady 3.6.2005 byl zvolen do funkce presidenta RNDr. Radomír Čevelík a do funkcí místopředsedů Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc., a Ing. Miroslav Hudec, CSc.

Změna sídla sekretariátu

Podle Stanov SČZL, článku 1 je sídlo Sdružení totožné se sídlem presidenta Sdružení. Z tohoto důvodu bude sekretariát SČZL přesídlen v září 2005 do Zlína. Kontakty a přesná adresa bude sdělena novým sekretariátem SČZL.

Vyhledat na webu
Stiskni pro hledání

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 60783214
Tel.: +420 732 985 911
E-mail: sczl(at)volny.cz

 
MPZ/ZZ

Zasílejte prosím přihlášky na MPZ/ZZ Zkoušky tahem za pokojové teploty, zkušební vzorky v neželezné slitiny, zahájení v únoru 2023.

MPZ/ZZ 8/2023

Zahájení příprav - Zkoušky tahem bez výrazné meze kluzu

Nové znění stanov SČZL

Rejstříkový soud zapsal nové znění stanov účinných od 18.5.2022.

Výroční konference SČZL 2022

Volební výroční konference SČZL se koná 18.05.2022 v hotelu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy. Zahájení akce v 10.00.

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím