Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Z činnosti

MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení

Dne 22. 3. 2012 proběhlo ve Zlíně vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení.

Mezilaboratorní zkoušky pořádané SČZL

Účast jednotlivých laboratoří na MPZ pořádaných SČZL.
Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit účast všech zúčastněných laboratoří na MPZ EA Mezilaboratorní porovnávání MT1 - Zkouška tahem kovů, nechť zúčastněné laboratoře dodatečně přihlásá svou účast na této MPZ.

MPZ JTC SČZL 23/2006 "Zkoušky tahem materiálu bez výrazné meze kluzu"

MPZ byly zahájeny v září 2006 a zakončeny v roce 2007. V prosinci 2007 se uskutečnil ve Zlíne seminář s předáním osvědčení účastníkům
 

Kurz pro personál zkušebních laboratoří

Ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava připravuje SČZL Kurz pro personál zkušebních laboratoří. Byli osloveni členové SČZL a podle zájmu bude kurz zahájen na počátku roku 2007.

Mezinárodní konference: Setkání odborníků v oblasti zkušebnictví

Ve dnech 12. - 14. září 2006 se uskutečnila ve Velkých Karlovicích mezinárodní konferenci Setkání odborníků v oblasti zkušebnictví.

Výroční konference SČZL 2005

Výroční konference SČZL se uskutečnila 3. června v Chrudimi. Na konferenci byla zvolena na dvouleté období nová Rada ve složení: RNDr. Radomír Čevelík, Ing. Jiří Fuchs, Ing. Ivan Fürbacher, CSc., Ing. Miroslav Hudec, CSc., Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc., Ing. Jaroslav Sedlařík, Ing. Josef Smetana, PhD., MBA, Ing. Miloslav Smetana, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Zasedání Rady SČZL

Na prvním zasedání nové Rady 3.6.2005 byl zvolen do funkce presidenta RNDr. Radomír Čevelík a do funkcí místopředsedů Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc., a Ing. Miroslav Hudec, CSc.

Změna sídla sekretariátu

Podle Stanov SČZL, článku 1 je sídlo Sdružení totožné se sídlem presidenta Sdružení. Z tohoto důvodu bude sekretariát SČZL přesídlen v září 2005 do Zlína. Kontakty a přesná adresa bude sdělena novým sekretariátem SČZL.

Vyhledat na webu
Stiskni pro hledání

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 60783214
Tel.: 577 601 371
E-mail: sczl(at)volny.cz

 
Podzimní konference Novinky ve zkušebnictví 2019

Zveme Vás na podzimní konferenci Novinky ve zkušebnictví, která se bude konat 25. -27. 9. 2019 v Luhačovicích. Podrobnosti získáte na sekretariátu SČZL. Přihlášky prosím zasílejte na adresu sczl@volny.cz

Výroční Konference SČZL 2019

Zveme vás na Výroční konferenci SČZL, která se uskuteční dne 19.6. 2019 v hotelu Fabrika v Humpolci.

noví členové SČZL

SČZL přijala v prosinci roku 2018 3 nové členy. Jedná se o tyto zkušebny: 097 VS Bánská Technická univerzita Ostrava, Zkušební laboratoř SIMD, Ostrava 098 Kovárna VIVA a. s., Zlín 099 SELLIER&BELLOT ,a. s., Vlašim

Workshop - aktuality v oblasti akreditace a GDPR v praxi - odkaz na přednášky

Dne 25.10.2018 se od 10 hodin konal na hotelu Octárna v Kroměříži workshop věnovaný tématům " aktuality v oblasti akreditace " a " GDPR v praxi ". Prezident SČZL pan RNDr. Radomír Čevelík touto cestou uděluje pochvalu přednášejícím za přínosné prezentace a děkuje všem členům za jejich účast. V sekci " Dokumenty ke stažení " naleznete přednášky z tohoto workshopu.

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím