Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Dokumenty ke stažení

Programový dokument EUROLAB CZ 2018  

 

Workshop „aktuality v oblasti akreditace a GDPR v praxi“ - Hotel Octárna v Kroměříži (25.10.2018)

Konference se uskutečnila 3.-5. května 2017

 • 01 - Nosek, P.: Aktuality z oblasti akreditace a zkušenosti s CSN EN ISO/IEC 17025:2018    
 • 02 - Nielsen, T.: (Snad) praktický pohled na GDPR     

Konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva 2017“ - Hotel Stupka na Táľoch (3.-5.5 2017)

Konference se uskutečnila 3.-5. května 2017

 • 01 - Lacek, T.: Nevyhnutnosť laboratórnych analýz v koksárenstve   
 • 02 - Sloboda: Skúšanie vozňov určených na osobnú lanovú dopravu    
 • 03 - Reinisch, M.: Spolehlivost výsledků mechanických zkoušek   
 • 04 - Korčák, S.: Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO 6892-1   
 • 05 - Moravčíková, L., Kais, M.: Stanovenie fotometrických charakteristík retroreflexných materiálov v goniofotometrickom laboratóriu    
 • 06 - Druláková, L.: Využívání nových informačních nástrojů    
 • 07 - Maňkoš, P.: Zavedenie XRFA metódy stanovenia plošnej hmotnosti Zn povlaku na oceľových plechoch na zariadení RM 115 EL Lab Gauge   
 • 08 - Oberta, P.: Rigaku Innovative Technologies Europe (RITE)   
 • 09 - Jánská, R.: Nové zkoušky potrubních systémů z PE na odolnost pomalému šíření trhliny   
 • 10 - Majerík, V.: Certifikácia, skúšobníctvo,interoperabilita    
 • 11 - Kopřiva, J.: Bezkontaktní měření – Fotogrammetrie v automotive   

Mezinarodni konference - Novinky ve zkušebnictví 2015 - Mikulov (10.09.2015)

Konference se uskutečnila 10. září 2015 v Mikulově

 • 01 - Kejval, J.: Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení   
 • 02 - Přikryl, P.: Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče   
 • 03 - Samsonek, J.: Laboratoř defektoskopie ITC a její služby pro průmyslové podniky   
 • 04 - Rigas, J.: Príprava kalibračných štandardov pre stanovenie bezchrómovej pasivácie pocínovaných a pozinkovaných plechov metódou WD XRFA   
 • 05 - Reinisch, M.: Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky   
 • 06 - Sloboda, J., Vršanský, M., Zimen, J., Beňušová, L.: Porovnávacia skúška rozdielnych metód zisťovania hodnôt vrubovej húževnatosti podľa STN EN ISO 148-1    
 • 07 - Puype, F.: Polymer characterization: completing the story through mass spectrometry   
 • 08 - Demko, J.: Zavedenie nových metód pre analýzy vôd z procesu odsírenia koksárenského plynu a BČOV v Laboratóriu Koksovne   
 • 09 - Kotlán, K.: Hodnocení jakosti ložisek ZKL a jiných výrobců   
 • 10 - Druláková, L.: Nový portál „Zákony a normy“ pro uvádění výrobků na trh   
 • 11 - Dlabaja, R.: Příklady realizací fyzikálně mechanických testů ve fyzikální laboratoři ITC   

Mezinarodni konference - Novinky v oblasti zkusebnictvi - Hotel Kraví Hora Bořetice (22.-23.9.2011)

Konference se uskutečnila 22. až 23. září 2011 v Bořeticích

 • 01 - Šuba, J.: Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra   
 • 02 - Netopil, M., Trávníček, P.: Výsledky kalibrace a jak s nimi pracovat   
 • 03 - Dlabaja, R.: Příklady zkoušek fyzikálně mechanické laboratoře   
 • 04 - Samsonek, J., Puype, F.: Possibilities with quadrupole mass spectrometry   
 • 05 - Štorkán, Z., Nováková, V., Jacob, M.: Širší vyhodnocení vlastností materiálů použitím mezinárodních porovnávacích zkoušek   
 • 06 - Nováková, V.: Metalografické stanovení   
 • 07 - Gaduš, J., Civáňová L.: Hodnotenie vhodnosti biomasy pre anaeróbnu fermentáciu   
 • 08 - Kejval, J.: Únavové vibrační zkoušky   
 • 09 - Valenta, V.: Prezentace UAM   
 • 10 - Maňkoš, P.: Zavedenie procesu odsírenia koksárenského plynu   
 • 11 - Merta, K., Zaoral. J.: Zkoušení odolnosti ocelí v prostředích obsahujících sulfan   
 • 12 - Přikryl: Zkušenosti s měřícími metodami a interpretací výsledků v rámci EU   
 • 13 - Kotlán: Vady ložisek   
 • 14 - Kotlán: Zkoušení   
 • 15 - Reinisch, M.: Co je nového   

Informační pomůcky pro zkušebny

Nejzávažnější problematiky z činnosti zkušeben a laboratoří a celého sdružení jsou souhrnně zpracovány do Informačních pomůcek pro zkušebny.

Dosud byly vydány:

 • č.1 - JAKOB M.: Zapojení českých zkušeben do systému evropského zkušebnictví, Ostrava 1993
 • č.2 - CULKA P.: Praktické provedení analýzy jakosti ve zkušebnách, Praha 1992
 • č.3 - JAKOB M.: Podíl zkušeben a laboratoří na odstraňování technických překážek obchodu, Brno 1993
 • č.4 - CULKA P.: Nekonformity měření. Závěry z konference EUROLABU, Barcelona 1992
 • č.5 - SLOUKA F.: Manažer jakosti ve zkušebnách. 2. vydání, Ostrava 1995
 • č.6 - JANOVSKÝ S.: Certifikace zkušebního personálu ve zkušebnách. Část A - Pracoviště NDT, Ostrava 1993
 • č.7 - JAKOB M.: Certifikace zkušebního personálu ve zkušebnách. Část B - Obecné přístupy a výsledky jednání EUROLABU, ESPOO 1993
 • č.8 - JAKOB M.: Validace zkušebních a analytických postupů, Ostrava 1995
 • č.9 - LUDVÍK V., HORÁLEK V.,JAKOB M.: Nejistoty měření, Brno 1997.
 • č.10 - JAKOB M., VESELÝ J.: Diskusní fórum a Workshop EUROLABU 2001 v Praze.
 • č.11 - SEDLAŘÍK J.: Pojmy-definice z oblastí jakost, metrologie a zkoušení. 
  Jaroslav Sedlařík Konsult, Liberec 2002
 • č.12 - BEROUNSKÝ P.: Stanovení nejistot při mechanických zkouškách kovových materiálů. 
  Rozšířený referát ze slovensko+české konference "Novinky v oblasti zkoušení" v Košické Belé 2001. Praha 2002
 • č.13 - Kolektiv autorů: Sborník z pracovního semináře SČZL a ČIA k vyhodnocení MPZ - zkoušky tahem. Praha, prosinec 2002
 • č.14 - JAKOB M., WOZNIAK J.: Hodnocení připravenosti ČR při vstupu do EU v oblastech zkušebnictví, zejména v oblasti zkoušení. Ostrava, březen 2004
 • č.15 - Pracovní seminář k vyhodnocení MPZ SČZL č. 16 a SČZL č. 17 . Ostrava, říjen 2004
 • č.16 - HRUBEC F.: Počátky vzniku Sdružení českých zkušeben a laboratoří od SČSZ k SČZL
 • č.17 - Přehled MPZ organizovaných SČZL a účasti k roku 2010

Mezinarodni konference: Setkání odborníku v oblasti zkusebnictví - Velke Karlovice Soláň (13.-14.9.2006)

Konference se uskutečnila 13. až 14. září 2006 ve Velkých Karlovicích ve spolupráci SČZL a ZSS

 • 01 - Chudobová, A.: Posouzení stanovení pevnosti šedé litiny ze zkoušky mezi klíny 
 • 02 - Jakob, M.: Změna hodnocení MPZ při přechodu z evropských pravidel na pravidla světová 
 • 03 - Bruna, F.: Skúšky príslušenstva pre vozidla cestnej dopravy 
 • 04 - Herrmann, F., Schiller, M.: Zkoušení nátěrových hmot a ochranných povlaků 
 • 05 - Wozniak, J.: Dopady revize normy ISO 6892-1 na praktické provádění tahových zkoušek 
 • 06 - Hons, J.: Zkoušení a posuzování metalurgických vlastností kovonosných materiálů 
 • 07 - Sedlařík, J., Zelinka, J.: Sledování rychlých a náhodných dějů pří výzkumu a vývoji textilních strojů a manipulátorů 
 • 08 - Lasota: Automatický stroj pro zkoušky tahem 
 • 09 - Obernauer, J.: Nové požiadavky EN ISO/IEC 17025:2005 na skúšobné a kalibračné laboratóriá 
 • 10 - Ondáš, J.: Požiadavky kladené na pozinkované plechy.pre automobilový priemysel 
 • 11 - Poduška, K.: Některé druhy porušení materiálů na zařízeních používaných v energetice 
 • 12 - Křemen, P., Jech, R.: Harmonizace metod vyhodnocení namerených dat pri zkratových zkouškách 
 • 13 - Vávra: Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 
 • 15 - Žatka, V.: Zkouška tahem hliníkových finstocků 
 • 16 - Jendřejčík, Z., Nelibová, V.: Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T -porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám 
 • 17 - Dlabaja: Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar 

Seminář SČZL: Vyhodnocení MPZ SČZL 23/2006/07

Seminář se uskutečnil 12. prosince 2007 ve Zlíně

 • Wozniak, J., Jakob, M.: Příčiny variability výsledků tahové zkoušky za okolní teploty

Vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení

Dne 22. 3. 2012 proběhlo ve Zlíně vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení.

 • MPZ SČZL JTC 26/2011 - Dílčí vyhodnocení, Metalografické stanovení (Ing. Veronika Nováková) 
 • MPZ 26 - Metalografie - Dodatek – grafy, tabulky (Ing. Zdeněk Štorkán) 
 • MPZ SČZL 26/2011 – část B, Zkoušky tvrdostí HV 10 (Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.,)

Zkoušení způsobilosti laboratoří

 • Materiál vypracoval Doc.Ing. Miloslav Jakob,CSc a RNDr. Radomír Čevelík

 

Pro správné zobrazení dokumentů potřebujete Adobe Reader. Ke stažení na oficiálních stránkách vydavatele.

 

Vyhledat na webu
Stiskni pro hledání

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 60783214
Tel.: 577 601 371
E-mail: sczl(at)volny.cz

 
noví členové SČZL

SČZL přijala v prosinci roku 2018 3 nové členy. Jedná se o tyto zkušebny: 097 VS Bánská Technická univerzita Ostrava, Zkušební laboratoř SIMD, Ostrava 098 Kovárna VIVA a. s., Zlín 099 SELLIER&BELLOT ,a. s., Vlašim

Workshop - aktuality v oblasti akreditace a GDPR v praxi - odkaz na přednášky

Dne 25.10.2018 se od 10 hodin konal na hotelu Octárna v Kroměříži workshop věnovaný tématům " aktuality v oblasti akreditace " a " GDPR v praxi ". Prezident SČZL pan RNDr. Radomír Čevelík touto cestou uděluje pochvalu přednášejícím za přínosné prezentace a děkuje všem členům za jejich účast. V sekci " Dokumenty ke stažení " naleznete přednášky z tohoto workshopu.

EUROLAB-CZ 2018 - PROGRAMOVÝ DOKUMENT

Dobrý den. V sekci ke stažení je k dispozici programový dokument EUROLAB-CZ 2018.

Ing. Ivan Fürbacher CSc.

Sdělujeme smutnou zprávu, že nás opustil pan Ing. Ivan Fürbacher CSc.

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím