Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Dokumenty ke stažení

 

ZVEŘEJNĚNO 2023

Programový dokument EUROLAB CZ 2023

 


ZVEŘEJNĚNO 2022

Programový dokument EUROLAB CZ 2022

 


ZVEŘEJNĚNO 2020

Programový dokument EUROLAB CZ 2020

 


ZVEŘEJNĚNO 2019

Právo používání razítka

Postup při kontrole 2019-2020

Programový dokument EUROLAB CZ 2019

Podmínky pro používání loga SČZL 2019 

 


ZVEŘEJNĚNO 2018

Workshop „aktuality v oblasti akreditace a GDPR v praxi“ - Hotel Octárna v Kroměříži (25.10.2018)

Konference se uskutečnila 3.-5. května 2017

 • 01 - Nosek, P.: Aktuality z oblasti akreditace a zkušenosti s CSN EN ISO/IEC 17025:2018    
 • 02 - Nielsen, T.: (Snad) praktický pohled na GDPR     

 

ZVEŘEJNĚNO 2017

Konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva 2017“ - Hotel Stupka na Táľoch (3.-5.5 2017)

Konference se uskutečnila 3.-5. května 2017

 • 01 - Lacek, T.: Nevyhnutnosť laboratórnych analýz v koksárenstve   
 • 02 - Sloboda: Skúšanie vozňov určených na osobnú lanovú dopravu    
 • 03 - Reinisch, M.: Spolehlivost výsledků mechanických zkoušek   
 • 04 - Korčák, S.: Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO 6892-1   
 • 05 - Moravčíková, L., Kais, M.: Stanovenie fotometrických charakteristík retroreflexných materiálov v goniofotometrickom laboratóriu    
 • 06 - Druláková, L.: Využívání nových informačních nástrojů    
 • 07 - Maňkoš, P.: Zavedenie XRFA metódy stanovenia plošnej hmotnosti Zn povlaku na oceľových plechoch na zariadení RM 115 EL Lab Gauge   
 • 08 - Oberta, P.: Rigaku Innovative Technologies Europe (RITE)   
 • 09 - Jánská, R.: Nové zkoušky potrubních systémů z PE na odolnost pomalému šíření trhliny   
 • 10 - Majerík, V.: Certifikácia, skúšobníctvo,interoperabilita    
 • 11 - Kopřiva, J.: Bezkontaktní měření – Fotogrammetrie v automotive   

 

ZVEŘEJNĚNO 2015

Mezinarodni konference - Novinky ve zkušebnictví 2015 - Mikulov (10.09.2015)

Konference se uskutečnila 10. září 2015 v Mikulově

 • 01 - Kejval, J.: Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení   
 • 02 - Přikryl, P.: Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče   
 • 03 - Samsonek, J.: Laboratoř defektoskopie ITC a její služby pro průmyslové podniky   
 • 04 - Rigas, J.: Príprava kalibračných štandardov pre stanovenie bezchrómovej pasivácie pocínovaných a pozinkovaných plechov metódou WD XRFA   
 • 05 - Reinisch, M.: Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky   
 • 06 - Sloboda, J., Vršanský, M., Zimen, J., Beňušová, L.: Porovnávacia skúška rozdielnych metód zisťovania hodnôt vrubovej húževnatosti podľa STN EN ISO 148-1    
 • 07 - Puype, F.: Polymer characterization: completing the story through mass spectrometry   
 • 08 - Demko, J.: Zavedenie nových metód pre analýzy vôd z procesu odsírenia koksárenského plynu a BČOV v Laboratóriu Koksovne   
 • 09 - Kotlán, K.: Hodnocení jakosti ložisek ZKL a jiných výrobců   
 • 10 - Druláková, L.: Nový portál „Zákony a normy“ pro uvádění výrobků na trh   
 • 11 - Dlabaja, R.: Příklady realizací fyzikálně mechanických testů ve fyzikální laboratoři ITC   

 

ZVEŘEJNĚNO 2011

Mezinarodni konference - Novinky v oblasti zkusebnictvi - Hotel Kraví Hora Bořetice (22.-23.9.2011)

Konference se uskutečnila 22. až 23. září 2011 v Bořeticích

 • 01 - Šuba, J.: Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra   
 • 02 - Netopil, M., Trávníček, P.: Výsledky kalibrace a jak s nimi pracovat   
 • 03 - Dlabaja, R.: Příklady zkoušek fyzikálně mechanické laboratoře   
 • 04 - Samsonek, J., Puype, F.: Possibilities with quadrupole mass spectrometry   
 • 05 - Štorkán, Z., Nováková, V., Jacob, M.: Širší vyhodnocení vlastností materiálů použitím mezinárodních porovnávacích zkoušek   
 • 06 - Nováková, V.: Metalografické stanovení   
 • 07 - Gaduš, J., Civáňová L.: Hodnotenie vhodnosti biomasy pre anaeróbnu fermentáciu   
 • 08 - Kejval, J.: Únavové vibrační zkoušky   
 • 09 - Valenta, V.: Prezentace UAM   
 • 10 - Maňkoš, P.: Zavedenie procesu odsírenia koksárenského plynu   
 • 11 - Merta, K., Zaoral. J.: Zkoušení odolnosti ocelí v prostředích obsahujících sulfan   
 • 12 - Přikryl: Zkušenosti s měřícími metodami a interpretací výsledků v rámci EU   
 • 13 - Kotlán: Vady ložisek   
 • 14 - Kotlán: Zkoušení   
 • 15 - Reinisch, M.: Co je nového   

 

Informační pomůcky pro zkušebny

Nejzávažnější problematiky z činnosti zkušeben a laboratoří a celého sdružení jsou souhrnně zpracovány do Informačních pomůcek pro zkušebny.

Dosud byly vydány:

 • č.1 - JAKOB M.: Zapojení českých zkušeben do systému evropského zkušebnictví, Ostrava 1993
 • č.2 - CULKA P.: Praktické provedení analýzy jakosti ve zkušebnách, Praha 1992
 • č.3 - JAKOB M.: Podíl zkušeben a laboratoří na odstraňování technických překážek obchodu, Brno 1993
 • č.4 - CULKA P.: Nekonformity měření. Závěry z konference EUROLABU, Barcelona 1992
 • č.5 - SLOUKA F.: Manažer jakosti ve zkušebnách. 2. vydání, Ostrava 1995
 • č.6 - JANOVSKÝ S.: Certifikace zkušebního personálu ve zkušebnách. Část A - Pracoviště NDT, Ostrava 1993
 • č.7 - JAKOB M.: Certifikace zkušebního personálu ve zkušebnách. Část B - Obecné přístupy a výsledky jednání EUROLABU, ESPOO 1993
 • č.8 - JAKOB M.: Validace zkušebních a analytických postupů, Ostrava 1995
 • č.9 - LUDVÍK V., HORÁLEK V.,JAKOB M.: Nejistoty měření, Brno 1997.
 • č.10 - JAKOB M., VESELÝ J.: Diskusní fórum a Workshop EUROLABU 2001 v Praze.
 • č.11 - SEDLAŘÍK J.: Pojmy-definice z oblastí jakost, metrologie a zkoušení. 
  Jaroslav Sedlařík Konsult, Liberec 2002
 • č.12 - BEROUNSKÝ P.: Stanovení nejistot při mechanických zkouškách kovových materiálů. 
  Rozšířený referát ze slovensko+české konference "Novinky v oblasti zkoušení" v Košické Belé 2001. Praha 2002
 • č.13 - Kolektiv autorů: Sborník z pracovního semináře SČZL a ČIA k vyhodnocení MPZ - zkoušky tahem. Praha, prosinec 2002
 • č.14 - JAKOB M., WOZNIAK J.: Hodnocení připravenosti ČR při vstupu do EU v oblastech zkušebnictví, zejména v oblasti zkoušení. Ostrava, březen 2004
 • č.15 - Pracovní seminář k vyhodnocení MPZ SČZL č. 16 a SČZL č. 17 . Ostrava, říjen 2004
 • č.16 - HRUBEC F.: Počátky vzniku Sdružení českých zkušeben a laboratoří od SČSZ k SČZL
 • č.17 - Přehled MPZ organizovaných SČZL a účasti k roku 2010

Mezinarodni konference: Setkání odborníku v oblasti zkusebnictví - Velke Karlovice Soláň (13.-14.9.2006)

Konference se uskutečnila 13. až 14. září 2006 ve Velkých Karlovicích ve spolupráci SČZL a ZSS

 • 01 - Chudobová, A.: Posouzení stanovení pevnosti šedé litiny ze zkoušky mezi klíny 
 • 02 - Jakob, M.: Změna hodnocení MPZ při přechodu z evropských pravidel na pravidla světová 
 • 03 - Bruna, F.: Skúšky príslušenstva pre vozidla cestnej dopravy 
 • 04 - Herrmann, F., Schiller, M.: Zkoušení nátěrových hmot a ochranných povlaků 
 • 05 - Wozniak, J.: Dopady revize normy ISO 6892-1 na praktické provádění tahových zkoušek 
 • 06 - Hons, J.: Zkoušení a posuzování metalurgických vlastností kovonosných materiálů 
 • 07 - Sedlařík, J., Zelinka, J.: Sledování rychlých a náhodných dějů pří výzkumu a vývoji textilních strojů a manipulátorů 
 • 08 - Lasota: Automatický stroj pro zkoušky tahem 
 • 09 - Obernauer, J.: Nové požiadavky EN ISO/IEC 17025:2005 na skúšobné a kalibračné laboratóriá 
 • 10 - Ondáš, J.: Požiadavky kladené na pozinkované plechy.pre automobilový priemysel 
 • 11 - Poduška, K.: Některé druhy porušení materiálů na zařízeních používaných v energetice 
 • 12 - Křemen, P., Jech, R.: Harmonizace metod vyhodnocení namerených dat pri zkratových zkouškách 
 • 13 - Vávra: Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 
 • 15 - Žatka, V.: Zkouška tahem hliníkových finstocků 
 • 16 - Jendřejčík, Z., Nelibová, V.: Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T -porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám 
 • 17 - Dlabaja: Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar 

Seminář SČZL: Vyhodnocení MPZ SČZL 23/2006/07

Seminář se uskutečnil 12. prosince 2007 ve Zlíně

 • Wozniak, J., Jakob, M.: Příčiny variability výsledků tahové zkoušky za okolní teploty

Vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení

Dne 22. 3. 2012 proběhlo ve Zlíně vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení.

 • MPZ SČZL JTC 26/2011 - Dílčí vyhodnocení, Metalografické stanovení (Ing. Veronika Nováková) 
 • MPZ 26 - Metalografie - Dodatek – grafy, tabulky (Ing. Zdeněk Štorkán) 
 • MPZ SČZL 26/2011 – část B, Zkoušky tvrdostí HV 10 (Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.,)

Zkoušení způsobilosti laboratoří

 • Materiál vypracoval Doc.Ing. Miloslav Jakob,CSc a RNDr. Radomír Čevelík

 

Pro správné zobrazení dokumentů potřebujete Adobe Reader. Ke stažení na oficiálních stránkách vydavatele.

 

Vyhledat na webu
Stiskni pro hledání

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 60783214
Tel.: +420 732 985 911
E-mail: sczl(at)volny.cz

 
MPZ/ZZ

Zasílejte prosím přihlášky na MPZ/ZZ Zkoušky tahem za pokojové teploty, zkušební vzorky v neželezné slitiny, zahájení v únoru 2023.

MPZ/ZZ 8/2023

Zahájení příprav - Zkoušky tahem bez výrazné meze kluzu

Nové znění stanov SČZL

Rejstříkový soud zapsal nové znění stanov účinných od 18.5.2022.

Výroční konference SČZL 2022

Volební výroční konference SČZL se koná 18.05.2022 v hotelu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy. Zahájení akce v 10.00.

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím