Sdružení českých zkušeben a laboratoří


Dokumenty ke stažení

 

ZVEŘEJNĚNO 2020

Programový dokument EUROLAB CZ 2020

 


ZVEŘEJNĚNO 2019

Právo používání razítka

Postup při kontrole 2019-2020

Programový dokument EUROLAB CZ 2019

Podmínky pro používání loga SČZL 2019 

 


ZVEŘEJNĚNO 2018

Workshop „aktuality v oblasti akreditace a GDPR v praxi“ - Hotel Octárna v Kroměříži (25.10.2018)

Konference se uskutečnila 3.-5. května 2017

 • 01 - Nosek, P.: Aktuality z oblasti akreditace a zkušenosti s CSN EN ISO/IEC 17025:2018    
 • 02 - Nielsen, T.: (Snad) praktický pohled na GDPR     

 

ZVEŘEJNĚNO 2017

Konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva 2017“ - Hotel Stupka na Táľoch (3.-5.5 2017)

Konference se uskutečnila 3.-5. května 2017

 • 01 - Lacek, T.: Nevyhnutnosť laboratórnych analýz v koksárenstve   
 • 02 - Sloboda: Skúšanie vozňov určených na osobnú lanovú dopravu    
 • 03 - Reinisch, M.: Spolehlivost výsledků mechanických zkoušek   
 • 04 - Korčák, S.: Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO 6892-1   
 • 05 - Moravčíková, L., Kais, M.: Stanovenie fotometrických charakteristík retroreflexných materiálov v goniofotometrickom laboratóriu    
 • 06 - Druláková, L.: Využívání nových informačních nástrojů    
 • 07 - Maňkoš, P.: Zavedenie XRFA metódy stanovenia plošnej hmotnosti Zn povlaku na oceľových plechoch na zariadení RM 115 EL Lab Gauge   
 • 08 - Oberta, P.: Rigaku Innovative Technologies Europe (RITE)   
 • 09 - Jánská, R.: Nové zkoušky potrubních systémů z PE na odolnost pomalému šíření trhliny   
 • 10 - Majerík, V.: Certifikácia, skúšobníctvo,interoperabilita    
 • 11 - Kopřiva, J.: Bezkontaktní měření – Fotogrammetrie v automotive   

 

ZVEŘEJNĚNO 2015

Mezinarodni konference - Novinky ve zkušebnictví 2015 - Mikulov (10.09.2015)

Konference se uskutečnila 10. září 2015 v Mikulově

 • 01 - Kejval, J.: Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení   
 • 02 - Přikryl, P.: Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče   
 • 03 - Samsonek, J.: Laboratoř defektoskopie ITC a její služby pro průmyslové podniky   
 • 04 - Rigas, J.: Príprava kalibračných štandardov pre stanovenie bezchrómovej pasivácie pocínovaných a pozinkovaných plechov metódou WD XRFA   
 • 05 - Reinisch, M.: Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky   
 • 06 - Sloboda, J., Vršanský, M., Zimen, J., Beňušová, L.: Porovnávacia skúška rozdielnych metód zisťovania hodnôt vrubovej húževnatosti podľa STN EN ISO 148-1    
 • 07 - Puype, F.: Polymer characterization: completing the story through mass spectrometry   
 • 08 - Demko, J.: Zavedenie nových metód pre analýzy vôd z procesu odsírenia koksárenského plynu a BČOV v Laboratóriu Koksovne   
 • 09 - Kotlán, K.: Hodnocení jakosti ložisek ZKL a jiných výrobců   
 • 10 - Druláková, L.: Nový portál „Zákony a normy“ pro uvádění výrobků na trh   
 • 11 - Dlabaja, R.: Příklady realizací fyzikálně mechanických testů ve fyzikální laboratoři ITC   

 

ZVEŘEJNĚNO 2011

Mezinarodni konference - Novinky v oblasti zkusebnictvi - Hotel Kraví Hora Bořetice (22.-23.9.2011)

Konference se uskutečnila 22. až 23. září 2011 v Bořeticích

 • 01 - Šuba, J.: Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra   
 • 02 - Netopil, M., Trávníček, P.: Výsledky kalibrace a jak s nimi pracovat   
 • 03 - Dlabaja, R.: Příklady zkoušek fyzikálně mechanické laboratoře   
 • 04 - Samsonek, J., Puype, F.: Possibilities with quadrupole mass spectrometry   
 • 05 - Štorkán, Z., Nováková, V., Jacob, M.: Širší vyhodnocení vlastností materiálů použitím mezinárodních porovnávacích zkoušek   
 • 06 - Nováková, V.: Metalografické stanovení   
 • 07 - Gaduš, J., Civáňová L.: Hodnotenie vhodnosti biomasy pre anaeróbnu fermentáciu   
 • 08 - Kejval, J.: Únavové vibrační zkoušky   
 • 09 - Valenta, V.: Prezentace UAM   
 • 10 - Maňkoš, P.: Zavedenie procesu odsírenia koksárenského plynu   
 • 11 - Merta, K., Zaoral. J.: Zkoušení odolnosti ocelí v prostředích obsahujících sulfan   
 • 12 - Přikryl: Zkušenosti s měřícími metodami a interpretací výsledků v rámci EU   
 • 13 - Kotlán: Vady ložisek   
 • 14 - Kotlán: Zkoušení   
 • 15 - Reinisch, M.: Co je nového   

 

Informační pomůcky pro zkušebny

Nejzávažnější problematiky z činnosti zkušeben a laboratoří a celého sdružení jsou souhrnně zpracovány do Informačních pomůcek pro zkušebny.

Dosud byly vydány:

 • č.1 - JAKOB M.: Zapojení českých zkušeben do systému evropského zkušebnictví, Ostrava 1993
 • č.2 - CULKA P.: Praktické provedení analýzy jakosti ve zkušebnách, Praha 1992
 • č.3 - JAKOB M.: Podíl zkušeben a laboratoří na odstraňování technických překážek obchodu, Brno 1993
 • č.4 - CULKA P.: Nekonformity měření. Závěry z konference EUROLABU, Barcelona 1992
 • č.5 - SLOUKA F.: Manažer jakosti ve zkušebnách. 2. vydání, Ostrava 1995
 • č.6 - JANOVSKÝ S.: Certifikace zkušebního personálu ve zkušebnách. Část A - Pracoviště NDT, Ostrava 1993
 • č.7 - JAKOB M.: Certifikace zkušebního personálu ve zkušebnách. Část B - Obecné přístupy a výsledky jednání EUROLABU, ESPOO 1993
 • č.8 - JAKOB M.: Validace zkušebních a analytických postupů, Ostrava 1995
 • č.9 - LUDVÍK V., HORÁLEK V.,JAKOB M.: Nejistoty měření, Brno 1997.
 • č.10 - JAKOB M., VESELÝ J.: Diskusní fórum a Workshop EUROLABU 2001 v Praze.
 • č.11 - SEDLAŘÍK J.: Pojmy-definice z oblastí jakost, metrologie a zkoušení. 
  Jaroslav Sedlařík Konsult, Liberec 2002
 • č.12 - BEROUNSKÝ P.: Stanovení nejistot při mechanických zkouškách kovových materiálů. 
  Rozšířený referát ze slovensko+české konference "Novinky v oblasti zkoušení" v Košické Belé 2001. Praha 2002
 • č.13 - Kolektiv autorů: Sborník z pracovního semináře SČZL a ČIA k vyhodnocení MPZ - zkoušky tahem. Praha, prosinec 2002
 • č.14 - JAKOB M., WOZNIAK J.: Hodnocení připravenosti ČR při vstupu do EU v oblastech zkušebnictví, zejména v oblasti zkoušení. Ostrava, březen 2004
 • č.15 - Pracovní seminář k vyhodnocení MPZ SČZL č. 16 a SČZL č. 17 . Ostrava, říjen 2004
 • č.16 - HRUBEC F.: Počátky vzniku Sdružení českých zkušeben a laboratoří od SČSZ k SČZL
 • č.17 - Přehled MPZ organizovaných SČZL a účasti k roku 2010

Mezinarodni konference: Setkání odborníku v oblasti zkusebnictví - Velke Karlovice Soláň (13.-14.9.2006)

Konference se uskutečnila 13. až 14. září 2006 ve Velkých Karlovicích ve spolupráci SČZL a ZSS

 • 01 - Chudobová, A.: Posouzení stanovení pevnosti šedé litiny ze zkoušky mezi klíny 
 • 02 - Jakob, M.: Změna hodnocení MPZ při přechodu z evropských pravidel na pravidla světová 
 • 03 - Bruna, F.: Skúšky príslušenstva pre vozidla cestnej dopravy 
 • 04 - Herrmann, F., Schiller, M.: Zkoušení nátěrových hmot a ochranných povlaků 
 • 05 - Wozniak, J.: Dopady revize normy ISO 6892-1 na praktické provádění tahových zkoušek 
 • 06 - Hons, J.: Zkoušení a posuzování metalurgických vlastností kovonosných materiálů 
 • 07 - Sedlařík, J., Zelinka, J.: Sledování rychlých a náhodných dějů pří výzkumu a vývoji textilních strojů a manipulátorů 
 • 08 - Lasota: Automatický stroj pro zkoušky tahem 
 • 09 - Obernauer, J.: Nové požiadavky EN ISO/IEC 17025:2005 na skúšobné a kalibračné laboratóriá 
 • 10 - Ondáš, J.: Požiadavky kladené na pozinkované plechy.pre automobilový priemysel 
 • 11 - Poduška, K.: Některé druhy porušení materiálů na zařízeních používaných v energetice 
 • 12 - Křemen, P., Jech, R.: Harmonizace metod vyhodnocení namerených dat pri zkratových zkouškách 
 • 13 - Vávra: Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 
 • 15 - Žatka, V.: Zkouška tahem hliníkových finstocků 
 • 16 - Jendřejčík, Z., Nelibová, V.: Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T -porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám 
 • 17 - Dlabaja: Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar 

Seminář SČZL: Vyhodnocení MPZ SČZL 23/2006/07

Seminář se uskutečnil 12. prosince 2007 ve Zlíně

 • Wozniak, J., Jakob, M.: Příčiny variability výsledků tahové zkoušky za okolní teploty

Vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení

Dne 22. 3. 2012 proběhlo ve Zlíně vyhodnocení MPZ 26/2011 Zkoušky tvrdostí HV 10 a Metalografické stanovení.

 • MPZ SČZL JTC 26/2011 - Dílčí vyhodnocení, Metalografické stanovení (Ing. Veronika Nováková) 
 • MPZ 26 - Metalografie - Dodatek – grafy, tabulky (Ing. Zdeněk Štorkán) 
 • MPZ SČZL 26/2011 – část B, Zkoušky tvrdostí HV 10 (Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.,)

Zkoušení způsobilosti laboratoří

 • Materiál vypracoval Doc.Ing. Miloslav Jakob,CSc a RNDr. Radomír Čevelík

 

Pro správné zobrazení dokumentů potřebujete Adobe Reader. Ke stažení na oficiálních stránkách vydavatele.

 

Vyhledat na webu
Stiskni pro hledání

Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 60783214
Tel.: +420 732 985 911
E-mail: sczl(at)volny.cz

 
Hlasování Per rolam

Vážení členové SČZL, na Vaše e-mailové adresy Vám byly odeslány dokumenty Konference SČZL. Vyplněný hlasovací lístek prosím odešlete nejpozději do 15.11.2020. Děkujeme.

Registrace k účasti na MPZ/ZZ

Vážení kolegové, přihlaste se prosím k účasti na MPZ/ZZ - Zkoušky Stanovení hloubky cementace dle normy ČSN EE ISO 2639, která bude probíhat při přihlášení dostatečného počtu zájemců. Vzorky válcového tvaru o rozměrech: průměr 2,5 cm, šířka 1,5 cm.

Podzimní konference Novinky ve zkušebnictví 2019

Zveme Vás na podzimní konferenci Novinky ve zkušebnictví, která se bude konat 25. -27. 9. 2019 v Luhačovicích. Podrobnosti získáte na sekretariátu SČZL. Přihlášky prosím zasílejte na adresu sczl@volny.cz

Archiv novinek

 

Webdesign studio TAOX je také autorem webůwebdesign marketing

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím